skip to Main Content

บริษัท หลุยส์ ตี. เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หลุยส์ ตี. เลียวโนเวนส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค และสินค้าเฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์ในประเทศไทยมามากกว่าศตวรรษ เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ เอาใจใส่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและคู่ค้าของเรา และภูมิใจที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

ทางบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์กลุ่มวัตถุดิบอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารแต่งกลิ่น สีธรรมชาติ สารทดแทนน้ำตาล ธัญพืช สารสกัดจากธรรมชาติ และน้ำผลไม้เข้มข้น  ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบหลักจนถึงวัตถุดิบเฉพาะ ที่จะช่วยพัฒนาสินค้านวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

ที่อยู่

177/1 อาคารบียูไอ ชั้น 10 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพ 10500

เบอร์โทร

02 206 9500

Back To Top