skip to Main Content

ค้นหากิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรมของสมาคมฯ

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม การจัดอบรมการเสวนา
คลิกที่วันที่เพื่อแสดงผลกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีในวันนั้น ๆ

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
30
31
1
  • 3:00 pmProPak Asia Webinar : Beverage Industry in Thailand
2
3
4
5
6
7
8
9
  • 9:00 amสัมมนาออนไลน์ “ผู้ประกอบการควรรู้ กับสิทธิประโยชน์ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม”
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
  • 3:00 pmสัมมนา Webinar ” LOGISTICS DIRECTION DESPITE COVID-19 SITUATION”
Current Date
30
1
2
3
Back To Top