skip to Main Content

สัมมนาออนไลน์ “ผู้ประกอบการควรรู้ กับสิทธิประโยชน์ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม”

สัมมนาออนไลน์ (บรรยายภาษาไทย)  :  วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น.
กรมสรรพสามิต และ สมาคมอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มไทย ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จัดสัมมนาออนไลน์ขึ้นในหัวข้อ ” ผู้ประกอบการควรรู้ กับสิทธิประโยชน์ภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม” ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังได้  (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สามารถเข้าชมสัมมนา และ ดาวโหลดเอกสารได้แล้ววันนี้ !

คลิกเพื่อดูสัมมนาย้อนหลัง

คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสาร 1

คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสาร 2

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Back To Top