skip to Main Content

บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด

ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอยด์ ฟู้ด คือ ผู้นำในธุรกิจด้านอาหารเสริมสุขภาพของเอเชีย โดยเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ (Health Supplement Division) ในเครือ ซันโทรี่ กรุ๊ปและเป็นส่วนหนึ่งของ Suntory Beverage and Food Asia Pte Ltd ในเครือ Suntory Group ทำการตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์ (BRAND’S®) ที่เป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภคว่ามีส่วนช่วยสร้างเสริมสุขภาพที่ดีมาหลายชั่วอายุคนรวมกว่า 187 ปี ภายใต้ผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด แบรนด์รังนกแท้ และผลิตภัณฑ์แพลนท์เบสท์สกัก ปัจจุบันผลิตภัณฑ์แบรนด์มีจำหน่ายใน 19 ประเทศ โดยมีตลาดสำคัญคือ ประเทศไทย ฮ่องกง ไต้หวัน สิงคโปร์ มาเลเซีย และจีน

ที่อยู่

140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15  ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

เบอร์โทร

02 079 7979

เว็บไซต์
Back To Top