skip to Main Content
สัมมนา Webinar ” LOGISTICS DIRECTION DESPITE COVID-19 SITUATION”

สัมมนา Webinar ” LOGISTICS DIRECTION DESPITE COVID-19 SITUATION”

More

September 29, 2020 3:00 pm - 4:30 pm

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ร่วมกับ Informar Market
จัดสัมมนา Webinar ” LOGISTICS DIRECTION DESPITE COVID-19 SITUATION”
ในวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 15.00-16.30 ผ่านระบบออนไลน์  (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศและในประเทศ

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถลงทะเบียนได้แล้ว วันนี้

คลิกเพื่อลงทะเบียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top